مرور کتاب وضعیت آخر از توماس هریس

مرور کتاب وضعیت آخر از توماس هریس

یک «رفتار متقابل» عبارت است از انگیزه‌ای از طرف یک شخص و پاسخی بر آن انگیزه از طرف شخص دیگر، به‌طوری که آن پاسخ به نوبه‌ی خود انگیزه‌ای برای شخص اول می‌شود تا به آن پاسخ دهد. هدف از تجزیه

مرور کتاب عادت‌های اتمی از جیمز کلیر

مرور کتاب عادت‌های اتمی از جیمز کلیر

 وقتی می‌پندارم که هیچ‌چیز به من کمک نمی‌کند، به سنگ‌تراشی می‌نگرم که پتک را روی سنگ فرود می‌آورد؛ شاید صدبار ضربه بزند بدون اینکه تَرکی روی آن ظاهر شود. با این حال با صدویکمین ضربه است که سنگ به دو

مرور کتاب شناخت طبیعت انسان از آلفرد آدلر

مرور کتاب شناخت طبیعت انسان از آلفرد آدلر

احساس تعاون تنها معیاری است که به کمک آن می‌توانیم پدیده‌ی زندگی روانی را به‌طور مؤثری ارزیابی کنیم. وقتی می‌فهمیم که فرد چگونه در مقابل جامعه می‌ایستد، چگونه همنوع‌جویی خود را بیان می‌کند و چگونه موجودیت خود را مثمر ثمر

مرور کتاب سه رساله درباره‌ی تئوری میل جنسی از زیگموند فروید

مرور کتاب سه رساله درباره‌ی تئوری میل جنسی از زیگموند فروید

۱ زیگموند فروید اول میاد واسه‌ی ساختار روانی، انرژی اختصاص می‌ده و می‌گه همونطور که جهان توسط کمیّت‌های انرژی در گردش و تغییره، روان هم از انرژی برای انجام فعالیت‌های روان‌شناختی مثل تفکر، ادراک و یادآوری استفاده می‌کنه و قوانین