مرور کتاب سه رساله درباره‌ی تئوری میل جنسی از زیگموند فروید

مرور کتاب سه رساله درباره‌ی تئوری میل جنسی از زیگموند فروید

۱ زیگموند فروید اول میاد واسه‌ی ساختار روانی، انرژی اختصاص می‌ده و می‌گه همونطور که جهان توسط کمیّت‌های انرژی در گردش و تغییره، روان هم از انرژی برای انجام فعالیت‌های روان‌شناختی مثل تفکر، ادراک و یادآوری استفاده می‌کنه و قوانین