microE04- ورزش و اضطراب‎

microE04- ورزش و اضطراب‎

سلام رفقا، به میکرو‌اپیزود چهارم از پادکست گوزن، خوش اومدین. من سهیل اشراق هستم، میزبان شما و گوینده‌ی این برنامه؛ اینجا هم پادکست گوزنه، جایی که توش قراره پازل شخصیت رو با شما حل کنم. در این مسیر قصد دارم